logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBokor, Ladislav

Iné mená:

Bokor Ladislaus.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Narodil sa v Pápe vo Vesprémskej župe. Ako svetský študent študoval na Trnavskej univerzite, v r. 1701 bol vyhlásený za bakalára, v r. 1702 za magistra filozofie. V seminári Marianum ukončil v r. 1704 tretí ročník teológie. 7. marca 1705 bol vysvätený za kňaza. 17. januára 1706 bol ustanovený za farára v Tomášove, s Mostom pri Bratislave. Odtiaľ 16. novembra 1706 prešiel do Veľkého a Malého Kýru. Vo vizitácii konanej Pavlom Zičim v r. 1713 je o farárovi zaznamenané: Vo všetkých bodoch sa prispôsobuje jeho Eminencii. Odporúčaný všetkými. Tam zastával úrad farára až do mája 1718.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tomášov 1706 jan. 17. 1706 nov. 16. Bokor, Ladislav farár
Most pri Bratislave 1706 jan. 17. 1706 nov. 16. Bokor, Ladislav farár
Veľký Kýr 1706 nov. 16. 1718 máj - Bokor, Ladislav farár
Nitra (dolné mesto) 1718 máj - 1720 - - Bokor, Ladislav farár