logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBognár, Gregor

Iné mená:

Bognár Gregorius

Životopisné dáta:

* 16. februára 1868, Pósfa (HU) – † ?

Životopis:

Bol kňazom Ostrihomskej arcidiecézy, nar. 16. februára 1868 v obci Pósfa (Maďarsko). Vysvätený bol 27. júna 1892. Pôsobil ako kaplán v mestskej časti Podunajské Biskupice – Bratislava, 1896 farár v obci Most pri Bratislave, 1926 čestný prísediaci, 1927 administrátor v meste Kolárovo a čoskoro farár tamtiež, 1939 kanonik. Viac informácii zatiaľ nemáme.

Pramene:

Schem. Ostr. arcdiec. z r. 1905.
Schem. 1915, 1933, 1947.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Podunajské Biskupice 1892 - - 1896 - - Bognár, Gregor kaplán
Most pri Bratislave 1896 - - 1927 - - Bognár, Gregor farár 1926 čestný prísediaci
Kolárovo 1927 - - 1939 - - Bognár, Gregor administrátor, farár 1939 kanonik