logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBerneczey, Ján

Iné mená:

Berneczey Joannes.

Životopisné dáta:

17. - 18. storočie

Životopis:

Teológiu študoval v Seminári sv. Štefana kráľa, za kňaza bol vysvätený 7. apríla 1689. Už v júni toho roka bol ustanovený za farára v Kemencze, odtiaľ 21. mája 1692 prešiel do Salky. 16. apríla 1693 prijal miesto do bližšie neurčenej farnosti v Novohradskej župe. 28. mája 1694 bol ustanovený vo Vyškovciach nad Ipľom, 17. apríla 1695 v Nagyoroszi, odtiaľ 28. apríla 1698 prešiel do Veľkého Cetína, potom 28. apríla 1699 do Kubáňova. Od 22. júla 1701 pôsobil v Demandiciach, od 26. mája 1702 v Kőhidgyarmathe, Ľubej a Malej nad Hronom, od 9. mája 1706 v Bernecze, 7. februára 1711 v Kemencze. Od 17. mája 1711 spravoval Hered vo Vacovskej diecéze, od 18. júla toho istého roka Ipeľský Sokolec, kde zostal až do r. 1713.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kemencze (Maďarsko) 1689 jún - 1692 máj 21. Berneczey, Ján farár
Salka 1692 máj 5. 1692 - - Berneczey, Ján farár
Vyškovce 1694 máj 28. 1698 apr. 28. Berneczey, Ján farár
Nagyoroszi(Maďarsko) 1695 apr. 17. 1706 - - Berneczey, Ján farár
Veľký Cetín 1698 apr. 28. 1699 apr. 28. Berneczey, Ján farár
Kubáňovo 1699 apr. 28. 1702 - - Berneczey, Ján farár
Demandice 1701 júl 22. 1705 - - Berneczey, Ján farár
Kamenný Most 1702 máj 26. 1705 - - Berneczey, Ján farár
Ipeľský Sokolec 1711 júl 18. 1713 - - Berneczey, Ján farár
Kemencze (Maďarsko) 1711 feb. 7. 1711 - - Berneczey, Ján farár