logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBeňuš, Tomáš

Iné mená:

Benyus Thomas.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Teológiu študoval v generálnom seminári, po ukončení tretieho ročníka teológie bol 8. apríla 1764 poslaný do duchovnej správy na Spiš. Tam pôsobil ako kaplán v Spišských Vlachoch, potom sa v r. 1774 stal farárom vo Vyšnom Slavkove a s touto farnosťou prešiel do novozriadenej Spišskej diecézy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vyšný Slavkov 1774 sp. - - - - Beňuš, Tomáš farár