logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBeňo, Michal

Tituly:

ThDr., náboženský publicista, národovec

Životopisné dáta:

* 1. februára 1880, Dolné Držkovce, okr. Bánovce nad Bebravou – † 12. októbra 1964, Nitra

Životopis:

Po absolvovaní teologických štúdií v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre mu 2. júla 1903 udelili kňazské svätenie.
Ako kaplán nastúpil ako kaplán do Nemšovej, neskôr do Považskej Bystrice. V r. 1905 sa stal kaplánom v Dolnom Hričove a v Bošanoch. V rovnakej funkcii pôsobil v r. 1909 v Turnej.
V r. 1910 získal doktorát teológie. V r. 1911 ho preložili za kaplána do Dolných Motešíc, o rok do Trenčianskej
Teplej. Potom pôsobil ako administrátor farnosti v Košeci. V r. 1918 sa stal farárom v Rakovej. V roku 1921 sa stal prosynodálnym examinátorom. Už v r. 1922 ho vymenovali za nitrianskeho kanonika a člena skúšobnej komisie profesorov náboženstva na stredných školách. Stal sa predsedom cirkevného súdu a profesorom cirkevného práva na bohosloveckom učilišti v Nitre. V r. 1924 odišiel za vicerektora do Biskupského kňazského seminára svätého Ladislava kráľa v Nitre. V r. 1927 ho vymenovali za žilinského archidiakona a o dva roky neskôr za trenčianskeho archidiakona. Pôsobil aj ako prefekt nitrianskej diecéznej knižnice. V r. 1936 bol vymenovaný za pápežského preláta a v r. 1940 za veľprepošta.
Patril k zakladajúcim členom Spolku sv. Vojtecha a bol dlhoročným členom Správneho výboru Spolku sv. Vojtecha. V r. 1948 sa stal generálnym vikárom. Od vzniku Mierového hnutia katolíckych duchovných pôsobil v tejto režimom podporovanej organizácii. Zastával funkciu predsedu diecézneho Mierového výboru katolíckych duchovných Nitrianskej diecézy. Bol členom celoštátneho výboru Mierového hnutia katolíckych duchovných. Socialistický štát ocenil jeho aktivity vyznamenaním „Za zásluhy o výstavbu“.
V r. 1932 zostavil Statuta Generalia Episcopalis Seminarii Maioris Nitriensis (Generálne štatúty biskupského Malého seminára, 13 s.).

Pramene:

Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 43; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1942, s. 119; Katolícke noviny, r. 79, 1964, č. 43.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nemšová 1903 - - 1903 - - Beňo, Michal kaplán
Považská Bystrica 1903 - - 1905 - - Beňo, Michal kaplán
Dolný Hričov 1905 - - 1905 - - Beňo, Michal kaplán
Bošany 1905 - - 1909 - - Beňo, Michal kaplán
Turná, 1909 - - 1911 - - Beňo, Michal kaplán
Motešice 1911 - - 1912 - - Beňo, Michal administrátor
Trenčianska Teplá 1912 - - 1912 - - Beňo, Michal kaplán
Košeca 1912 - - 1918 - - Beňo, Michal administrátor
Raková 1918 - - 1922 - - Beňo, Michal farár
Sem.Maioris 1924 - - - - - Beňo, Michal vicerector