logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBeluš, Anton

Iné mená:

Belluš Antonius

Životopisné dáta:

* 2. (3.) júna 1826, Bobrov, okr. Námestovo – † 30. októbra 1905, Kľak, okr. Žarnovica

Životopis:

Jeho otec bol krajčírom, ktorý zomrel na choleru r. 1831. Ako sirota sa ťažko prebíjal. Po skončení teologických štúdií bol v r. 1851 vysvätený za kňaza. Sedem rokov bol kaplán, v rokoch 1858-1861 administroval fary v Trubíne, Kopernici, Slaskej a Horných Hámroch. V rokoch 1861-1874 bol farárom v Prochote, od r. 1874 správcom farnosti v Kľaku, kde aj zomrel.
Bol to skromný národovec. Mal brata Františka, jezuitu, gymnaziálneho profesora, ktorý zomrel v Kaloči, keď sa nakazil cholerou pri zaopatrovaní.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horné Hámre 1852 sp. - 1854 sp. - Beluš, Anton kaplán
Lovčica - Trubín 1856 sp. - 1858 sp. - Beluš, Anton kaplán
Lovčica - Trubín 1858 - - 1859 - - Beluš, Anton administrátor
Kopernica 1859 - - 1860 - - Beluš, Anton administrátor
Slaská 1860 - - 1860 - - Beluš, Anton
Prochot 1861 - - 1874 - - Beluš, Anton farár
Kľak 1874 - - 1905 - - Beluš, Anton farár