logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBelačič, Juraj

Iné mená:

Belacsics Georgius.

Životopisné dáta:

* 1664, Chorvátsko - † po r. 1712

Životopis:

Narodil sa v Chorvátsku v slovenskej rodine. Morálnu teológiu študoval na viedenskom Pázmaneu. 23. apríla 1692 bol ustanovený za farára v Naháči, kde v r. 1694 vykonal vizitáciu Štefan Iléšházi. Odtiaľ 25. júla 1696 prešiel do Zohora v Bratislavskej župe, kde zostal až do r. 1712.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Naháč 1692 apr. 23. 1696 júl 25. Belačič, Juraj farár
Zohor 1696 jún 25. 1712 - - Belačič, Juraj farár