logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBehúnek, Alojz

Iné mená:

Alojz, Kolinovich, Šenkvičan, Behunek Aloysius

Tituly:

náboženský spisovateľ, regionálny historik

Životopisné dáta:

* 20. augusta 1846, Šenkvice, okr. Pezinok – † 6. januára 1932, Lančár, dnes súčasť obce Kočín-Lančár, okr. Piešťany

Životopis:

Pochádzal z roľníckej rodiny. Štúdium teológie zakončil v r.1871 a 31. júla 1871 prijal kňazskú vysviacku. Pôsobil ako kaplán a neskôr administrátor v Smoleniciach, od 16. septembra 1875 bol farárom v Lančári. Už pred prevratom v r. 1918 sa aktívne zúčastňoval na národnom hnutí. Z pozícií katolicizmu odsudzoval socialistickú ideológiu. Bol funkcionárom Spolku sv. Vojtecha; spolupracoval s Andrejom Kmeťom pri zbieraní starožitností pre Slovenské národné múzeum.
Vydal prácu o významnom kapucínovi Blahoslavený P. Diego z Cadixu, kňaz rádu kapucínskeho (Trnava 1894); bol to preklad diela nemeckého kapucína a kazateľa Norberta Stocka. Prispieval do novín a časopisov Katolícke noviny, Kazateľňa, Posol Božského Srdca Ježišovho, Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti i do kalendára Pútnik svätovojtešský. Veľmi zaujímavými sú jeho štúdie o vlastnom rodisku, a to tak o Velkých Šenkviciach Dejiny osady-kolónie horvatskej Veľké Senkvice a Nagysenköcz (Veľké Šenkvice), ako aj o Malých Šenkviciach - Cerové Brdo.

Pramene:

Schem. 1915.
Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 75-76;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Smolenice 1871 - - 1875 jún - Behúnek, Alojz kaplán
Smolenice 1875 jún - 1875 sept. 16. Behúnek, Alojz administrátor
Lančár 1875 sept. 16. +1932 jan. 6. Behúnek, Alojz farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
887347Behúnek, AlojzNorbert Stock: Blahoslavený P. Diego z Cadixu, kňaz rádu kapucínskeho1894