logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBartoššík, Anton

Tituly:

Mons., ThDr., veľprepošt, generálny vikár, teológ

Životopisné dáta:

* 15. decembra 1854, Žilina – † 30. apríla 1939, Nitra

Životopis:

Študoval v Žiline, Nitre, Ostrihome a v Budapešti, za kňaza ho vysvätili v r.1879.
Stal sa profesorom klasickej filológie (gréčtiny a latinčiny) a náboženstva na nitrianskom gymnáziu. V r.1883 dosiahol doktorát teológie, o dva roky dostal oprávnenie skúšať stredoškolských profesorov náboženstva. V r. 1890 sa stal špirituálom Malého seminára v Nitre; v r.1893 ho vymenovali za asesora diecézneho cirkevného súdu.
Ako farár začal pôsobiť v r. 1898 v Močenku. Tu založil Mariánsku družinu pre mládež, usporadúval ľudové misie a vyvíjal osvetovú a národno-buditeľskú činnosť. Bol aj členom Konzistoriálnej rady. V r. 1906 ho vymenovali za čestného kanonika, o dva roky za nitrianskeho sídelného kanonika magistra juniora. Zastával funkciu rektora kňazského seminára v Nitre. V r. 1909 sa stal hlavným cirkevným škôldozorcom. V r.1910 ho vymenovali za hradňanského archidiakona, rektora kňazského seminára a prefekta diecéznej knižnice v Nitre. V r. 1911 sa stal žilinským a v r. 1912 trenčianskym archidiakonom a titulárnym opátom Kláštora sv. Henricha. Keď 10.novembra 1915 zriadili v diecéze ochrannú radu, stal sa jej členom. V r. 1921 ho vymenovali za katedrálneho archidiakona. Od r. 1922 zastával funkciu generálneho vikára. V r. 1927 ho vymenovali za pápežského preláta, r.1935 za veľprepošta. Bol známy ako vzorný kňaz, no v čase, keď pôsobil ako rektor nitrianskeho seminára, sa usiloval tlmiť slovenské národné povedomie aj aktivity tamojších klerikov.
Je autorom latinského spisu o milosti.

Pramene:

Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava 1936, s. 23; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1937, s. 136; Ďurica, M. S.: Jozef Tiso 1. Abano Terme 1989, s. 52-59.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Gymnasio Nitriensi 1879 - - 1890 - - Bartoššík, Anton profesor
Eppali Seminario minore Nitriensi 1890 - - 1898 - - Bartoššík, Anton špirituál
Močenok 1898 júl 1. 1908 okt. 10. Bartoššík, Anton farár
Eppalis Seminarii 1909 - - 1922 - - Bartoššík, Anton rektor
Eppalis Generalis 1922 - - - - - Bartoššík, Anton vikár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
887287Bartoššík, AntonIndoles et necessitas gratiae actualis. Dissertatio inauguratis Nitrae1887

Príspevky v knihách iných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
901074Lörinczi, FrantišekRímsko-katolícky cirkevný spevník1920