logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBartošovič, František

Iné mená:

Bartosovics Franciscus, Bartakovics Franciscus

Životopisné dáta:

* 1636 – † 1705, Ružindol, okr. Trnava

Životopis:

Teológiu študoval vo viedenskom Pázmaneu. 30. marca 1663 bol ustanovený za farára vo Vrbovom, odtiaľ 16. septembra 1668 prešiel do Báhoňa, potom 31. januára 1669 do Radošoviec, kde pôsobil od 26. augusta až do r. 1678. 21. novembra 1679 prešiel do Zvolenskej Ľupče, kde ho 31. augusta 1682 odstránil Tomáš Ebecký, Tököliho komisár. Až do 25. septembra 1685 sa skrýval u Juraja Schmauchlera v Banskej Bystrici, po navrátení pokoja sa vrátil do farnosti, do ktorej bol 8. februára 1684 znovu ustanovený. V máji 1689 prešiel do Zvolena, kde zostal až do r. 1692. Potom 16. apríla 1693 bol ustanovený v Ružindole, kde v r. 1705 zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vrbové 1663 mar. 30. 1668 - - Bartošovič, František farár
Báhoň 1668 - - 1669 - - Bartošovič, František farár
Radošovce 1669 aug. 26. 1679 aug. - Bartošovič, František farár
Sobotište 1675 aug. 26. 1678 - - Bartošovič, František farár
Slovenská Ľupča 1679 nov. 21. 1682 - - Bartošovič, František farár
Slovenská Ľupča 1684 feb. 8. 1689 - - Bartošovič, František farár
Zvolen 1689 máj - 1692 - - Bartošovič, František farár
Ružindol 1693 apr. 16. 1705 - - Bartošovič, František farár