logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBáršoň, Juraj

Iné mená:

Bársony de Lovas-Berény

Tituly:

biskup

Životopisné dáta:

* 3. marca 1626, Petrova Ves, okr. Skalica – † 13. januára 1678, Spišská Kapitula, okr. Levoča, poch. v Košiciach

Životopis:

Po stredoškolských štúdiách v Nitre a Trnave študoval teológiu v rokoch 1646-1649 na Nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme; pre chorobu dokončil štúdium vo Viedni ako chovanec Pázmanea. Po vysviacke za kňaza v r. 1650 pôsobil ako farár v Dunajskej Strede. 8. novembra 1653 sa stal ostrihomským kanonikom, 20. januára 1655 tekovským archidiakonom, potom turnianskym a gemerským archidiakonom a titulárnym opátom, 21. apríla 1661 prepoštom Prepozitúry sv. Juraja, 16. februára 1663 veľprepoštom a vikárom arcibiskupa Juraja Lipaiho. 19. júla v tom istom roku bol kreovaný na veľkovaradínskeho biskupa, súčasne sa stal spišským prepoštom, tiež kráľovským komorským radcom. Na zasadnutiach Uhorského snemu bojoval za práva katolíckej Cirkvi. Biskupskú vysviacku prijal 15. mája 1667. 13. decembra 1675 sa stal jágerským biskupom, sídlo mal v Košiciach. Bol vedúcou postavou protireformácie na Slovensku.
V knihe Veritas toti mundi declarata (Pravda zvestovaná celému svetu, 1671), ktorá vyšla viackrát aj v prekladoch a vyvolala polemiku, zastával názor, že v Uhorsku sa evanjelici a kalvíni nesmú tolerovať. Po odhalení Vešeléniho sprisahania ho panovník poveril preberať kostoly od evanjelikov, čo vykonával najmä v rokoch 1671-1674. V r. 1672 sa zúčastnil preberania evanjelického kostola v Turej Lúke, jeho brata Jána pritom zabili, jeho samého ťažko zranili. V r. 1674 bol v Spišskom Podhradí predsedom tzv. Miešaného súdu, ktorý vykázal z Uhorska evanjelických duchovných zo Spiša, čo sa odmietli vzdať svojich funkcií. Napísal aj dielo Magyar Ország Tüköre... (Zrkadlo Uhorska, 1671), v ktorom publikoval maďarský preklad tzv.buly Silvestra II. o vrchnom patronátnom práve uhorských kráľov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 61-62.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dunajská Streda 1650 - - 1653 - - Báršoň, Juraj farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
887274Báršoň, JurajVeritas toti mundi declarata1671
887275Báršoň, JurajMagyar Ország Tüköre...1671