logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBaldovský, Michal

Iné mená:

Baldovszky

Tituly:

titulárny opát, asesor

Životopisné dáta:

* 24. septembra 1777, Spišský Hrhov, okr. Levoča – † 28. mája 1836, Humenné

Životopis:

Študoval v Levoči a v Jágri, po skončení teologických štúdií ho v r. 1800 biskup Ján Anton Révai vysvätil v Spišskom Štiavniku za kňaza. Bol kaplánom v Humennom, v r. 1801 v Sečovciach a v Košiciach. V rokoch 1804-1805 spravoval farnosť Vyšný Klátov v okrese Košice-okolie, v rokoch 1805-1815 bol farárom v Kostoľanoch nad Hornádom. Od r. 1814 bol farárom v Humennom, kde bol zároveň riaditeľom školy, od r. 1818 prísediacim súdnej tabule Šarišskej, Zemplínskej a Užskej stolice, od r. 1816 humenským dekanom a od r. 1823 titulárnym opátom konventu Panny Márie de Loco Regali.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 8
https://humenne.rimkat.sk/knazi-posobiaci-vo-farnosti

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Humenné 1800 - - 1801 - - Baldovský, Michal kaplán
Sečovce 1801 - - 1801 - - Baldovský, Michal kaplán
Košice 1801 - - 1804 - - Baldovský, Michal kaplán
Vyšný Klátov 1804 - - 1805 - - Baldovský, Michal administrátor
Kostoľany nad Hornádom 1805 - - 1815 - - Baldovský, Michal farár
Humenné 1814 - - 1836 - - Baldovský, Michal farár