logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBačák, František

Iné mená:

Bacsák Franciscus.

Životopisné dáta:

* 1713, Holice, okr. Dunajská Streda – † 18. apríla 1765, Šamorín

Životopis:

Bol poslucháčom morálnej teológie v kolégiu v Budíne. 23. júna 1736 bol ustanovený za farára vo Vrakúni v okrese Dunajská Streda. Odtiaľ 27. augusta 1741 prešiel do Kostolných Kračian. Odtiaľ 5. júla 1742 do mestečka Kostolné Holice, dnešné Holice. Pri vizitácii r. 1756 ho Ján Galgóczy, vyšší prepošt Ostrihomskej arcibiskupskej metropolie chválil za príkladný život a za znalosť jazykov maďarčiny, nemčiny a slovenčiny. Odtiaľ 15. júna 1757 prešiel do Dunajskej Stredy, kde bol uvedený 26. toho mesiaca v prítomnosti vesprémskeho biskupa, ktorý predniesol reč v zmysle Ambrózovho hymnu „Te Deum“. Potom 15. mája 1764 prešiel do Samárie (Šamorín), kde aj zomrel. Je pochovaný v krypte starobylého kostola, ktorý teraz patrí Reformovanej cirkvi.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vrakúň 1736 jún 23. 1742 - - Bačák, František farár
Kostolné Kračany 1741 aug. 27. 1742 júl 5. Bačák, František farár
Holice 1742 júl 5. 1757 jún 15. Bačák, František farár
Dunajská Streda 1757 jún 15. 1764 máj 12. Bačák, František farár
Šamorín 1764 máj 12. +1765 apr. 18. Bačák, František farár