logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBabothy, František

Tituly:

cirkevný historik

Životopisné dáta:

* ?, Trnava – † 1632, Trnava

Životopis:

Po ukončení gymnázia v Trnave študoval filozofiu a teológiu na Viedenskej univerzite. Za kňaza ho vysvätili 25. marca 1611.
Od 2. mája 1611 pôsobil ako farár v Kolárove (Gúta), od 27. júna 1612 v Dolnej Strede. Dňa 21. apríla 1614 ho vymenovali za bratislavského kanonika. Ako kanonik bol vyše päť mesiacov farárom v Trhovej Hradskej. 3. marca 1615 ho zvolili za dekana kapituly. Onedlho sa stal šiklošským opátom, 7. februára 1624 ho Peter Pázmaň povolal do Ostrihomskej katedrálnej kapituly. V r. 1631 bol hontianskym archidiakonom.
Veľa bádal, zhromaždil a rukopisné zanechal životopisy ostrihomských arcibiskupov a kanonikov v tzv. Červenej knihe (Liber ruber), ukončil ju r. 1628 (uchovaná v ostrihomskom Primaciálnom archíve).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Kollányi, F.: Esztergomi kanonokok 1100-1900. Ostrihom 1900, s. 229-230.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kolárovo 1611 máj 2. 1612 jún 27 Babothy, František farár
Dolná Streda 1612 Jul 27 1614 apr. 14 Babothy, František farár
Trhová Hradská 1614 - - 1614 - - Babothy, František farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
887135Babothy, FrantišekLiber ruber1628