logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovAndrej (Dolná Streda, 1313)

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že 12. marca 1313 mu ostrihomský arcibiskup Tomáš odovzdal pečatné listy, v ktorých zmierňoval rozhorčenie farára v Zeredaheli čiže Dolnej Strede, oslobodzujúc ho od všetkých úkonov a prisúdil mu odovzdávať archidiakonovi štvrtinu desiatku v Dolnej Strede a Seredi kostolu sv. Jakuba.

Pramene:

Knauz, Mon. Strig. II. 678.; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dolná Streda 1313 sp. - - - - Andrej (Dolná Streda, 1313) farár