logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44849
Meno kňaza : Zlatáry, Karol
Pcmeno kňaza : zlatarykarol
Číslo knihy : 1063630
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1869
Skratka knihy : NS1869
Strany : 69-75
Poradie : 2500
Citát : Meno, Rok nar., Ord, Str.
Zlatháry Carolus | 1828 | 1853 |51