logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30399
Meno kňaza : Žembery Jozef
Pcmeno kňaza : zemberyjozef
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 217
Poradie : 19170
Citát : Žembery Jozef
N. 2O.II.1862 v Radvani, o. 1885, kaplán v H. Hámroch, Zvolene, 1888 SF vo Zvolene, katechéta na dievč. lýceu v BB. 1894 farár v Ponikách, 1900 SF, 1901 farár v Sl. Ľupči. 1902 D, 1904 VAD, 1907 farár v Selciach, 1933 HCEN, 1944 v. v. Z. 24.IV.1950. Pochovaný je v Radvani. Vysokej postavy, dobrý kňaz a dobrý gazda.

Číslo záznamu : 31503
Meno kňaza : Žembery Jozef
Pcmeno kňaza : zemberyjozef
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 106
Poradie : 9380
Citát : Žembery Jozef
N. 20.2.1862 v Radvani. O. 1885. K v H. Hámroch, Zvolene. 1889 SF vo Zvolene, 1891 katechéta na dievč. lýceu v BB, 1894 F v Ponikách, 1900 SF, 1901 F v Sl. Ľupči, 1902 D, 1904 VAD, 1907 F v Selciach, 1933 HCEN, 1944 n. o. Z. 24.4.1950. Poch. je v Radvani.
Vysokej postavy, dobrý kňaz a dobrý gazda.