logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30340
Meno kňaza : Vittko Ignác
Pcmeno kňaza : vittkoignac
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 210
Poradie : 18580
Citát : Vittko Ignác
N. 9.I.1819 vo Felső Péteri, o. 1842, kaplán v Č. Balogu, V. Uherciach, Tajove, BB. Profesor gramatiky, neskoršie biológie, fyziky a maďarčiny v BB. Keď bolo gymnázium rozšírené na 8-triedne, odišiel na faru. 1851 farár v M. Kršteňanoch, 1866 VAD, 1872 AD nitr. 1877 farár v Brezne a VAD. Z. 13.II.1902.

Číslo záznamu : 31472
Meno kňaza : Vittko Ignác
Pcmeno kňaza : vittkoignac
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 103
Poradie : 9070
Citát : Vittko Ignác
N. 9.1.1819 vo F. Péteri. O. 1842. K v Č. Balogu, V. Uherciach, Tajove, BB, prof. gymn. v BB. Keď bolo gymnázium rozšírené na 8 tr., odišiel na faru. 1851 F v M. Kršteňanoch, 1866 VAD, 1872 AD nitr. 1877 F v Brezne a VAD. Z. 13.2.1902.

Číslo záznamu : 62892
Meno kňaza : Vittko Ignác
Pcmeno kňaza : vittkoignac
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 133
Poradie : 960
Citát : Ignác Vittko, nar. 9.1.1819 vo Felső Péteri(?) otec Ján, tekovský obchodník s obilím u Jána Keglevicha de Buzin, stredné školy absolvoval v Leviciach a Kremnici, ord. 6.8.1842 biskupom Jozefom Belánskym, kaplán v Čiernom Balogu, Veľkých Uherciach (1844 - 1846), Tajove, BB, profesor gramatiky, neskoršie biológie, fyziky a maďarčiny v BB, po rozšírení gymnázia na osemtriedne odišiel na faru. 1851 - 1877 farár v Malých Kršteňanoch, 1866 dekan, 1872 arcidekan, od 1877 farár v Brezne, viceachidiakon, zomrel 13.2.1902 v Brezne, tam aj pochovaný.

Číslo záznamu : 63087
Meno kňaza : Vittko Ignác
Pcmeno kňaza : vittkoignac
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 266
Poradie : 2910
Citát : Ignác Vittko, (1844- 1846) kaplán vo Velkých Uherciach, (ďalej viďfarnosť Malé Kršteňany).