logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 65054
Meno kňaza : Vida Teodor
Pcmeno kňaza : vidateodor
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Vida Teodor nar. , ord. ; nat. Šahy 6. Febr. 1922, ord. 31 Mart. 1945, vic. c;oop. Podunajské Biskupice, 1948 vic. oec. Podunajské Biskupice

Číslo záznamu : 68019
Meno kňaza : Vida Teodor
Pcmeno kňaza : vidateodor
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 374
Poradie : 5520
Citát : Vida Theodorus, nat. Šahy 6. Febr. 1922, ord. Bratislava 31 Mart. 1945, vic. coop. Podunajské Biskupice, 1948 vic. oec. Podunajské Biskupice.

Číslo záznamu : 68860
Meno kňaza : Vida Teodor
Pcmeno kňaza : vidateodor
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1951
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 580
Citát : 22. Vida Teodor, správca farnosti, Nitrianska Blatnica, za správcu farnosti Bzovík, č. 8506/51,

Číslo záznamu : 69062
Meno kňaza : Vida Teodor
Pcmeno kňaza : vidateodor
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1953
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 240
Citát : Teodor Vida za správcu fary do Imeľa,/253/53, 16.I.-1.II./

Číslo záznamu : 69392
Meno kňaza : Vida Teodor
Pcmeno kňaza : vidateodor
Názov knihy : obež. Trnava 1956
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 370
Citát : Teodor Vida, správca fary v Imeli, do Kamenice nad Hronom /č. 3919/56, 6.- 15.VII.1956/,

Číslo záznamu : 69696
Meno kňaza : Vida Teodor
Pcmeno kňaza : vidateodor
Názov knihy : obež. Trnava 1959
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 380
Citát : Teodor Vida,- správca fary v Kamenici nad Hronom, do Šároviec /č.5609/58, 11.XII.1958 - 1.I.1959/.