logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30285
Meno kňaza : Valiček, František
Pcmeno kňaza : valicekfrantiseksj1734
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 205
Poradie : 18030
Citát : Valiček František
Pri zriadení BBB bol profesorom humanistiky v BB. 1777 farár v Očovej, 1788 v Dubovej, 1800 CEN, 1813 kapitulný vikár, veľprepošt, 1819 gen. vikár. Z. 19.IV.1828.

Číslo záznamu : 30353
Meno kňaza : Valiček, František
Pcmeno kňaza : valicekfrantiseksj1734
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 212
Poradie : 18710
Citát : Walitzek, Valiček František
N. 3.II.1743 v B. Štiavnici. 1759 vstúpil do SJ. Pri zrušení rehole bol profesorom v Prešove. 1776 profesor rétoriky v BB, 1777 farár v Očovej, 1788 v Dubovej, VAD, 1800 CEN, 1813 po smrti Zerdahelyiho kapitul. vikár, 1813 veľprepošt, 1819 gen. vikár. Bol posledný kňaz zo zrušenej rehole SJ. Z. 29.IV.1828.

Číslo záznamu : 31440
Meno kňaza : Valiček, František
Pcmeno kňaza : valicekfrantiseksj1734
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 100
Poradie : 8750
Citát : Valiček František (správne sa píše Walitzek)
Pri zriadení BBB bol prof. humanistiky na gymn. v BB. 1777 F v Očovej, 1788 F v Nemeckej. 1800 CEN, 1813 kap. vikár, veľprepošt. 1819 gen. vik. Z. 19.4.1828.

Číslo záznamu : 31481
Meno kňaza : Valiček, František
Pcmeno kňaza : valicekfrantiseksj1734
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 104
Poradie : 9160
Citát : Walitzek (je to vlastne Valiček) František
N. 3.2.1743 v B. Štiavnici. Pri zriadení BBB bol prof. rétoriky v BB. 1777 F v Očovej, 1788 v Nemeckej, VAD, 1800 CEN, 1813 kap. vikár, 1813 veľprepošt, 1819 gen. vikár. Z. 29.4.1828. Bol posledný kňaz zo zruš. SJ, slúžiaci v BBB.