logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30258
Meno kňaza : Urami Michal
Pcmeno kňaza : uramimichal
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 201
Poradie : 17760
Citát : Urami Michal
N. 1730 v Bobrovci. Ako jezuita učil na mnohých katedrách v Uhorsku a Sedmohradsku. Zrušenie rehole zastihlo v B. Štiavnici, kde bol riaditeľom školy. Potom vypomáhal pri duchovnej správe. 1778 prešiel do BBB a stal sa farárom v Selciach. 1790 v. v. Z. 21.XI.1812. Bol výborným kazateľom, a kázaval na St. Horách, kde býval na penzii a vypomáhal pri duch. správe. Skladal aj piesne. Niektoré s kázňami vydal tlačou. Bol maleus hereticorum. Pre Boha odporoval aj cisárovi. Vedel slov. a maď. HD St. Hory.

Číslo záznamu : 31423
Meno kňaza : Urami Michal
Pcmeno kňaza : uramimichal
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 99
Poradie : 8580
Citát : Urami Michal SJ
N. 1730 v Bobrovci. Ako jezuita učil na mnohých školách. Zrušenie rehole ho zastihlo v B. Štiavnici, kde bol riad. školy. Potom vypomáhal pri duch. správe. 1773 bol prijatý do služieb BBB a stal sa F v Selciach. 1790 n. o. Z. 21.11.1812.
Bol výborný kazateľ. Kázaval na starohorských púťach. Tu býval aj na penzii a vypomáhal pri duch. správe. Skladal piesne, niektoré s kázňami vydal tlačou. Bol maleus hereticorum. Pre Boží zákon vedel odporovať aj cisárovi. Vedel slov. a maďarsky. /HD St. Hory/.