logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 7015
Meno kňaza : Ujváry, Štefan (1703?-1747)
Pcmeno kňaza : ujvarystefan1703
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 1002
Poradie : 206050
Citát : Ujváry Stephanus.Szecsőensis ex cottu Pest. 9. Nov. 1725. susceptus in alumnatum Budensem. 18. Sept. 1728. ord. 4. Sept. 1728. pro cura animarum expeditus. 8. Oct. ejusd. a. investitus parochus in Karancsságh. Hinc 5. Oct. 1730. in Kövesd. Inde a m. Maji 1733. usque m. Jul. e. a. in Baka occupatus fuit. Extra beneficium constitutus. † 7. Aug. 1747. in Szecse.
Preklad : Ujváry Štefan. Zo Szecső v Peštianskej župe. 9. novembra 1725 bol prijatý do alumnátu v Budíne. 18. septembra 1728 bol vysvätený za kňaza. 4. septembra 1728 bol vyslaný do duchovnej správy. 8. októbra toho roka bol ustanovený za farára v Karancsságu, od 5. októbra 1730 bol v Kamenici nad Hronom. Od mája do júla 1733 bol v Bake. † 7. augusta 1747 v Szecső.