logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28424
Meno kňaza : Tóth, Akvilín Július, OFM
Pcmeno kňaza : tothakvilinjuliusofm
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 153
Poradie : 16680
Citát : Tóth Július Aquilin, OFM, n. 7. 4. 1919 v Bratislave, o. 20. 6. 1943, duch. OFM, 1950 m. p., 1951 kapl. Dvory n. Žit., 1952 kapl. Vráble, 1953 spr. f. Mužla, 1955 m. p., 1958 kapl. Šahy, 1960 kapl. Blesovce, 1963 kapl. Dun. Streda, 1965 spr. f. Farná, 1968 spr. f. Báč, 1970 spr. f. Kameničná, 1974 spr. f. Dol. Peter.

Číslo záznamu : 68948
Meno kňaza : Tóth, Akvilín Július, OFM
Pcmeno kňaza : tothakvilinjuliusofm
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1952
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 560
Citát : 5. Ustanovenie za kaplánov : Július Toth do Vrábiel / 4821/52 21.IV./

Číslo záznamu : 69112
Meno kňaza : Tóth, Akvilín Július, OFM
Pcmeno kňaza : tothakvilinjuliusofm
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1953
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 740
Citát : 25./ Július Akvilín Toth, kaplán vo Vrábľoch, za správcu fary v Mužle /5204/53,11-15.VII.1953/,

Číslo záznamu : 69652
Meno kňaza : Tóth, Akvilín Július, OFM
Pcmeno kňaza : tothakvilinjuliusofm
Názov knihy : obež. Trnava 1958
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 740
Citát : Július Tóth, t.č. mimo pastorácie, do Šiah /č.3035/58, 30.VI.-1.VII.1958/.

Číslo záznamu : 69897
Meno kňaza : Tóth, Akvilín Július, OFM
Pcmeno kňaza : tothakvilinjuliusofm
Názov knihy : obež. Trnava 1960
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 680
Citát : Július Akv.Tóth, kaplán, Šahy, do Bojnej /č.2438/60, 1.VII.1960/.

Číslo záznamu : 70185
Meno kňaza : Tóth, Akvilín Július, OFM
Pcmeno kňaza : tothakvilinjuliusofm
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1965
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 620
Citát : TOTH A. Julius, kaplán, Dunajská Streda, do Farnej /č. 2185/65; 1.VII. - 15.VII.1965/