logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 38742
Meno kňaza : Tomaškovič, Ján, CSsR
Pcmeno kňaza : tomaskovicjancssr
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 411
Poradie : 53940
Citát : Tomaškovič Ján CSsR, n. 4.1.1924 v Abrahamovciach, o. 20.11.1949, m. p., 1968 spr. f. Žákovce, 1972 spr. f. Poprad-Sp. Sobota, 1974 spr. f. Brutovce, 1978 spr. f. Rudňany.

Číslo záznamu : 64986
Meno kňaza : Tomaškovič, Ján, CSsR
Pcmeno kňaza : tomaskovicjancssr
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Tomaškovič Ján, CSsR nar. 4.1.1924 v Abrahamovciach, ord. 20.11.1949; duchovný 1949 Obožište; 1950 m.p.; far. 1968 Žakovce, 1972 Spišská Sobota, 1974 Brutovce, 1978 Rudňany; n.o. 1991 Uľanka; výp. 1993 Staré Hory; duchovný u sestier 1998 Rohov; výp. 1999 ; výp. 1.8.2003 Ba-milosrdní bratia; uvoľnený z pastorácie 31.12.2006; + 3.12.2009