logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6824
Meno kňaza : Tomáš (Hájniky, 1538)
Pcmeno kňaza : tomas1538hajniky
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 986
Poradie : 204140
Citát : Thomas.Occurrit 1538. plebanus in Hajnik. (Schemat. hist. Neosol. 1876. 104.)
Preklad : Tomáš. V r. 1538 bol farárom v Hájnikách. (Schematismus historicus Neosoliensis 1876, s. 104.)

Číslo záznamu : 30223
Meno kňaza : Tomáš (Hájniky, 1538)
Pcmeno kňaza : tomas1538hajniky
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 197
Poradie : 17410
Citát : Tomáš
1538 sa spomína ako farár v Hájnikách.