logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30219
Meno kňaza : Tomáš(Turany)
Pcmeno kňaza : tomas1332turany
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 197
Poradie : 17370
Citát : Tomáš
Medzi 1332-1337 plebanus S. Nicolai, archidiaconatus Nitriensis. Hodnota fary 70 gr., zaplatil 7 gr. – Turany n/Váhom.

Číslo záznamu : 50562
Meno kňaza : Tomáš(Turany)
Pcmeno kňaza : tomas1332turany
Meno farnosti : Turany
Pcmeno farnosti : turany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 222
Poradie : 54370
Citát : Item Thomas plebanus Sancti Nicolai, archidiaconatus Nitriensis, iuratus dixit non ultra beneficium suum, quam LXX. grossos [valere], solvit VII. grossos.
Preklad : Tomaš, kňaz z (kostola) sv. Mikuláša v Turanoch, Nitriansky archidiakonát, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 70 grošov, zaplatil 7 grošov.