logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28415
Meno kňaza : Timár, Imrich
Pcmeno kňaza : timarimrich
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 152
Poradie : 16590
Citát : Timár Imrich, n. 21. 10. 1920 v Ip. Predmostí, o. 23. 6. 1946, spr. f. Vinica, 1948 kapl. Smolenice, 1949 kapl. Prašice, 1950 spr. f. Uľany n. Ipľ., Veľká Paka, Lehnice, Beša, 1953 spr. f. Kráľov Brod, 1957 spr. f. Farná, m. p., 1967 spr. f. Chľaba, 1970 spr. f. H. Túrovce, 1973 spr. f. Želiezovce.

Číslo záznamu : 64980
Meno kňaza : Timár, Imrich
Pcmeno kňaza : timarimrich
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Timár Imrich nar. 21.10.1920 v Ip.Predmostí, ord. 23.6.1946; adm. Vinica; kap. 1948 Smolenice, 1949 Prašice; adm. 1950 Úľany n.Ipľ., Veľká Paka, Lehnice, Beša, 1953 Králov Brod, 1957 Farná; m.p.; adm. 1967 Chľaba, 1970 H.Túrovce, 1973 Želiezovce; ... ; n.o. Pezinok; + 8.8.1986

Číslo záznamu : 67981
Meno kňaza : Timár, Imrich
Pcmeno kňaza : timarimrich
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 370
Poradie : 5140
Citát : Timár Emericus, nat. Hidvég 21. Oct. 1920, ord. Bratislava 23. Jun. 1946, vic. coop. Nekyje, 1948 Smolenice.

Číslo záznamu : 69142
Meno kňaza : Timár, Imrich
Pcmeno kňaza : timarimrich
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1953
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 1040
Citát : 7./ Imrich Timár;správca fary v Beši, za správcu fary v Kráľovom Brode/ 7727/53, 6.-1.XI.1953/.

Číslo záznamu : 69529
Meno kňaza : Timár, Imrich
Pcmeno kňaza : timarimrich
Názov knihy : obež. Trnava 1957
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 940
Citát : Imrich Timár, správca fary v Kráľovom Brode, do Farnej /č. 3118/57, 8.-15.VII.57/