logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 38271
Meno kňaza : Tatarko, Anton
Pcmeno kňaza : tatarkoanton
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 20250
Citát : TATARKO, Anton
* nar. 5.4.1945 Lúčka (Spiš), ord. 23.6.1968 Bratislava, prim. Lúčka
* 1968 kaplán Rabča, 1970 Dolný Kubín, 1971 Tvrdošín, Levoča, 1973 administrátor Vyšný Slavkov, 1974 kaplán Markušovce, 1976 administrátor Hnilčík, 1977 Rakúsy, 1989 Tvarožná, 1990 novic OP., 1991 výpomocný duchovný Brezovica, 1992 administrátor, kaplán Prešov, 1993 farár Duplín, 1999 Slovenská Kajňa.
Sch. 1995, s. 173; 1998, s. 137; 2000, s. 145; 2002, s. 156; 2004, s. 169.>

Číslo záznamu : 38737
Meno kňaza : Tatarko, Anton
Pcmeno kňaza : tatarkoanton
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 411
Poradie : 53890
Citát : Tatarko Anton, n. 5.4.1945 v Lúčke, o. 23.6.1968, kapl. Rabča, 1970 kapl. D. Kubín, 1971 kapl. Tvrdošín, Ľubiša, 1971 kapl. Levoča, 1973 spr. f. V. Slavkov, 1974 kapl. Markušovce, 1976 spr. f. Hnilčík, 1977 spr. f. Rakúsy.

Číslo záznamu : 60720
Meno kňaza : Tatarko, Anton
Pcmeno kňaza : tatarkoanton
Www stránka : http://schematizmus.kapitula.sk/?disp=sac/ [10.4.2020]
Skratka knihy : www
Citát : Vysvätený na kňaza bol 23.6. 1968 . Pôsobil v nasledujúcich farnostiach:
Košice