logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44438
Meno kňaza : Tamašovič, Juraj
Pcmeno kňaza : tamassovicsgeorgius
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 9770
Citát : Tamašovič, Juraj (* 1804 Bytča – + 8. augusta 1849 Žírany, okres Nitra) — kňaz Nitrianskej diecézy.
Stredoškolské štúdia dokončil v Žiline, filozofiu študoval v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre, ale teológiu na univerzite v Pešti. Za kňaza ho vysvätili v roku 1827 a stal sa kaplánom v Bánoviach nad Bebravou. V nasledujúcom roku bol kaplánom v Žíranoch a v ďalšom roku v Pograniciach (dnes Pohranice). V roku 1836 sa stal farárom v Žíranoch, kde pôsobil až do svojej smrti.
Pochovaný je pravdepodobne v Žiranoch.
Jeho meno sa vyskytuje v podobe Tamassovits.