logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28385
Meno kňaza : Sztyahula, Ladislav
Pcmeno kňaza : sztyahulaladislav
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 149
Poradie : 16290
Citát : Sztyahula Ladislav, n. 15. 11. 1950 v Plášťovciach, o. 9. 6. 1974, 1975 spr. f. Bušince, 1977 spr. f. Hrkovce.

Číslo záznamu : 68700
Meno kňaza : Sztyahula, Ladislav
Pcmeno kňaza : sztyahulaladislav
Názov knihy : Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Vydal SSV v Trnave 1993
Skratka knihy : Schem1993
Strany : 318
Poradie : 4890
Citát : SZTYAHULA Lucián Ladislav, OSB,
nar.: 15.11.1950 v Plášfovciach, ord.: 9. 6.1974, adresa: 94501 Komárno, ul. Palatínova 11.
Pôsobiska: Bušince 1975 farár, Hrkovce 1977 farár, Želiezovce 1981 farár, Trnovec nad Váhom 1985 farár, Ipeľské Predmostie 1987 farár, Komárno 1990 kaplán