logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6661
Meno kňaza : Szögyényi, František (1734?-1790)
Pcmeno kňaza : szogyenyifrantisek1734
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 973
Poradie : 202510
Citát : Szögyényi Franciscus.26. Mart. 1756. qua diaconus applicatus praebendatus capituli Strig. Subin coperator Strigonii. 9. Febr. 1757. investitus parochus in Tölgyes. 27. Jan. 1759. in Visk. 1766. conscriptio parochiae per Emericum Foglár peracta. 4. Jul. 1774. investituram accepit pro Ipoly-Szakállos. Hinc 21. Nov. 1789. in Zsigárd, ubi † 16. Maji 1790.
Preklad : Szögyényi František. 26. marca 1756 sa ako diakon stal prebendátom ostrihomskej kapituly. Hneď sa stal kaplánom v Ostrihome. 9. februára 1757 bol ustanovený za farára v Tölgyesi. Od 27. januára 1759 bol vo Vyškovciach nad Ipľom. V r. 1766 vykonal Imrich Foglár súpis farnosti. 4. júla 1774 prijal úrad v Ipeľskom Sokolci. Od 21. novembra 1789 bol v Žihárci, kde † 16. mája 1790.