logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6603
Meno kňaza : Szlaskay, Vavrinec Leopold
Pcmeno kňaza : szlaskayvavrinecleopold
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 968
Poradie : 201930
Citát : Szlaskay Laurentius, Leopoldus.3. Maji 1675. ad mensam AEppi Strig. ordinatus. 5. Jul. ejusd. a. investitus parochus in Szlaszksa. Hinc 14. Nov. 1677. in Kis-Terenye. Inde 30. Jul. 1678. in Jastrab, ubi de illo anonymus refert: „Gerit se quidem bene, quoad servitia sui officii sed conqeritur contra auditores de metretis sibi ab aliquot annis non praestolatis, videtur tamen eosdem ipse destruere per suam nimiam familiaritatem.“ Exhinc 24. Apr. 1687. investituram accepit in Zsdány et Nagy-Lovcsa, ubi usque 1691. activus erat.
Preklad : Szlaskay Vavrinec Leopold. 3. mája 1675 ho ostrihomský arcibiskup vysvätil za kňaza. 5. júla toho roka bol ustanovený za farára v Slaskej, potom 14. novembra 1677 v Malých Teranoch. Od 30. júla 1678 bol v Jastrabej, kde o ňom anonym referuje: „Vedie si dobre, čo sa týka služieb jeho úradu, ale sťažuje sa na poslucháčov, nečakaných niekoľko rokov, avšak zdá sa, že ich sám ničí svojou prílišnou familiárnosťou.“ Odtiaľ prijal 24. apríla 1687 úrad v Ždani a Lovči, kde bol činný až do r. 1691.

Číslo záznamu : 30113
Meno kňaza : Szlaskay, Vavrinec Leopold
Pcmeno kňaza : szlaskayvavrinecleopold
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 185
Poradie : 16310
Citát : Szlaszkay Vavrinec Leopold
O. 1675, t. r. farár v Slaskej, 1677 v M. Teranoch, 1678 v Jastrabej, kde CV píše: „Správa sa dobre, čo sa týka povinností, ale sa ponosuje, že už dávno nedostáva zosyp. Zdá sa však, že je tomu sám na príčine pre svoju prílišnú familiárnosť.“ – 1687 v H. Ždani a Lovči.