logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6496
Meno kňaza : Szentgyörgyi, Ondrej (1691-po r. 1736)
Pcmeno kňaza : szentgyorgyiondrej1691
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 960
Poradie : 200860
Citát : Szent-Györgyi Andreas.Theologiam cum cursu speculativo in semin. s. Stephani terminavit. 18. Dec. 1713. investitus parochus in Szőllős (Prácsa), ubi eodem a. Emericus Pongrácz peregit visitationem, qui de parocho: Annor. 25. Novitius. Hinc 26. Mart. 1715. investituram accepit pro Nagy-Senquicz. Ibi 1723. conscriptio specifica peracta, in qua de parocho: „Annor. 32. in cura animar. 9. Catechisat subinde. Conciones ordinarie catecheticas habet. Est bonae famae.“ 1727. ara major conflagravit. 1731. Joannes Jelenfy peregit visitationem, qui de parocho sic: „Annor. 40. in cura animar 18. hic 14. Parochiani eum quoad functionem parochialium administrationem commendarunt.“ Usque 1736. activus erat.
Preklad : Szentgyörgyi Ondrej. Teológiu študoval v seminári sv. Štefana. 18. decembra 1713 bol ustanovený za farára v Práči čiže Vajnoroch, kde v tom roku vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi zaznačil: 25 ročný. Novokňaz. 26. marca 1715 prijal úrad v Šenkviciach. Tam sa v r. 1723 konal špecifický súpis farnosti, v ktorej je o farárovi: „32 ročný, v duchovnej správe 9 rokov. Z času na čas vedie katechézy. Obyčajne má kázne ako katechézy. Má dobrú povesť.“ V r. 1727 zhorel hlavný oltár. V r. 1731 vykonal vizitáciu Ján Jelenfy, ktorý o farárovi zaznamenal toto: „40 ročný, 18 rokov je v duchovnej správe, tu 14 rokov. Farníci ho odporúčali do funkcie farskej správy.“ Bol činný až do r. 1736.