logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 66043
Meno kňaza : Surmani, Martin
Pcmeno kňaza : surmanimartin
Názov knihy : Bošanský, Martin. Vitae Canonicorum Nitriensium. Nitra 2021.
Skratka knihy : Bosansky2021
Strany : 110
Poradie : 5100
Citát : Šurman Martin (Surmann).
R. 1670 bol farárom v Rybanoch. R. 1678 zas v Beckove, kde jeho hlavnou zásluhou bolo znovuzískanie neoprávnene odobratého mlyna. R. 1686 sa stal nitrianskym kanonikom. Dňa 20.1.1688 spolu s kanonikom-lektorom Martinom Demkom pred Bratislavskou kapitulou protestoval proti opatreniu palatína Pavla Esterháziho, ktorým daroval Matejovi Beňovskému istý majetok v Malých Šarluškách (dnes časť Lužianok). Zomrel 28.3.1693.