logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 41921
Meno kňaza : Stolárik, Štefan
Pcmeno kňaza : stolarikstefan
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 115
Poradie : 1933
Citát :
Rmus D. Stolárik Stephanus, t. Abbas, V. A. D., Parochus
Čadcaensis, 12. Martii, anno aetatis 71, sacerdotii vero 48.

Číslo záznamu : 43364
Meno kňaza : Stolárik, Štefan
Pcmeno kňaza : stolarikstefan
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 168
Poradie : 3560
Citát : Stolárik Stephanus. Natus 1869 in Turzovka. 1892 ordinatus,
Cooperator in Zákopčie, 1897 in Vysoká, 1906 Admini-
strator in Lysá, 1909 Parochus in Lysá, 1912 V.-A.-Dia-
conus Districtus Púchoviensis, 1921 Parochus in Čadca,
1922 tit. Abbas de Skalka, 1931 Parochus Consultor. 15

Číslo záznamu : 43777
Meno kňaza : Stolárik, Štefan
Pcmeno kňaza : stolarikstefan
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 156
Poradie : 3630
Citát : S z t o l á r i k Stephanus. Natus 1869. in Turzófalva, Com.
Trencsén. 1892. ordinatus. Coop. in Dombelve, 1897.
in Hegyeshely 1906. Admin. in Fehérhalom. 1909. Pa-
rochus in Fehérhalom. 1912. VADiac. Distr. Puchóviensis.59

Číslo záznamu : 44375
Meno kňaza : Stolárik, Štefan
Pcmeno kňaza : stolarikstefan
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 9140
Citát : Stolárik, Štefan (* 1869 Turzovka, okres + 12. marca 1940) — kňaz Nitrianskej diecézy, dekan, titulárny opát.

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Žiline a v Nitre a potom študoval teológiu v Budapešti. Kňazské svätenie mu udelili 15. augusta 1892 v Nitre. Kaplánom sa stal v Zákopčí a v roku 1897 vo Vysokej (dnes Vysoká nad Kysucou, okres Čadca). Od roku 1906 sa stal správcom farnosti v Lysej pod Makytou a v roku 1909 sa tam stal farárom. V roku 1912 ho vymenovali za dekana Púchovského dištriktu. V roku 1921 sa stal farárom v Čadci a v roku 1922 ho vymenovali za titulárneho opáta na Skalke a venoval mu aj hodnostársky prsteň. Bol aj katechétom a biskupským konzultorom.
Bol popredným činiteľom náboženských, národných a humanitných spolkov. Na stavbu Útulne svätého Jozefa v Turzovke prispel sumou 165 000,– Kč. Angažoval sa aj v politike – bol významným činiteľom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.

Číslo záznamu : 44873
Meno kňaza : Stolárik, Štefan
Pcmeno kňaza : stolarikstefan
Www stránka : http://www.cadca.fara.sk/index.php/kostol/dejiny-farnosti.html [8.11.2019]
Skratka knihy : www
Poradie : 200
Citát : 20. Uprázdnené čadčianska farnosť bola obsadená r. 1921, keď biskup Dr. Karol Kmeťko vymenoval za farára do Čadce Štefana Stolárika. Štefan Stolárik sa narodil r. 1869 v Turzovke. Študoval v Nitre a v Budapešti. Na kňaza bal vysvätený 1892. Pôsobil na kaplánskych miestach ako Zákopčie, 1897 Vysoká, 1906 prišiel na faru do Lysej pod Makytou. 1921 roku na výslovnú žiadosť biskupa Dr. Kmeťku prevzal faru v Čadci. Aby mu toto menovanie "osladil", vymenoval ho do hodnosti titulárneho opáta na Skalke a venoval mu aj hodnostársky prsteň, čo sa stalo r. 1922. Vyše dvadsať rokov spravoval čadčiansku farnosť. Ľud ho menoval "pan opatek", alebo "pan opatko". Zomrel 12. marca 1940. Po jeho smrti farnosť spravoval žilinský kaplán Vojtech Stranovský.