logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6279
Meno kňaza : Stiffa, Martin Július
Pcmeno kňaza : stiffamartinjulius
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 940-941
Poradie : 198690
Citát : Stiffa Martinus, Julius.Theologiae in semin. Szelepcsényiano studuit. 3. Maji 1703. ordinatus. Maji ejusd. a. investitus parochus Litavae. Hinc 12. Jun. 1704. in Bozók, ubi omnimodos proventus praedicantes possederunt, ille solummondo custos ecclesiae et parochiae erat. Mense Nov. 1709. pulso praedicante in usum proventuum intravit. Inde 26. Sept. 1726. in Tóth-Gurab, ubi † 1731.
Preklad : Stiffa Martin Július. Teológiu študoval v Selepčéniho seminári. 3. mája 1703 bol vysvätený za kňaza. V máji toho roka bol ustanovený za farára v Litave. Od 12. júna 1704 bol v Bzovíku, kde sídlili dominikáni, on sám bol kustódom kostola a farnosti. V mesiaci novembri 1709 vstúpil do užívania majetku. Od 26. septembra 1726 bol v Slovenskom Grobe, kde † 1731.