logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 42855
Meno kňaza : Špeldan, Ján
Pcmeno kňaza : speldanjan
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Speldau, Joannes - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Čierne pri Čadci, Lutiše, Nová Bystrica, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154

Číslo záznamu : 44428
Meno kňaza : Špeldan, Ján
Pcmeno kňaza : speldanjan
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 9670
Citát : Špeldan, Ján (* 21. mája 1764 Žilina) — kňaz Nitrianskej diecézy, bernolákovec.
Nižšie gymnázium navštevoval v Žiline a filozofiu a teológiu študoval zrejme v Generálnom semináru v Bratislave. V rokoch 1792 a 1793 bol kaplánom v Rajci.
Bol členom Slovenského učeného tovarišstva.