logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 64852
Meno kňaza : Solčáni Ernest
Pcmeno kňaza : solcaniernest
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Solčáni Ernest nar. , ord. ; nat. Senča 28. Aufi. 1914, ord. 18. Jun. 1939, vic. coop. Šafa, Nagyoroszi, 1940 vic. oec. Btahova Dedina (simul Iléšháza), 194I vic.. coop. Ipolytôlňyes, 1942 VePký Ma~cr, 1945 vic. oec. Blahova Dedina, 1946 vic. coop. Levice.

Číslo záznamu : 67927
Meno kňaza : Solčáni Ernest
Pcmeno kňaza : solcaniernest
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 365
Poradie : 4600
Citát : Solčáni Ernestus, nat. Senča 28. Aug. 1914, ord. Esztergom 18. Jun. 1939, vic. coop. Šaľa, Nagyoroszi, 1940 vic. oec. Blahova Dedina (simul Iléšháza), 1941 vic. coop. Ipolytölgyes, 1942 Veľký Mager, 1945 vic. oec. Blahova Dedina, 1946 vic. coop. Levice.