logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6627
Meno kňaza : Smetana, Ján (1793-1843)
Pcmeno kňaza : smetanajan1793
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 970
Poradie : 202170
Citát : Szmetana Joannes.Natus 24. Dec. 1793. Theologiam cum a. quarto in semin. Mariano 1816. terminavit. 1817. Trencsinii degit. 3. Jun. ejusdem a. ordinatus. Cooperatorem egit in Ó-Tura, ubi ab 1821. iterum absque officio. 1822. degit in Sellye. 1823. cooperator in Krakován. 1834. curatus factus convers. anabaptistarum in Nagy-Lévárd. 1836. obtinuit parochiam Ardanócz, ubi † 24. Apr. 1843.
Preklad : Smetana Ján. Narodil sa 24. decembra 1793. Teológiu ukončil v seminári Marianum v r. 1816 po štvrtom ročníku. V roku 1817 žil v Trenčíne. 3. júna toho roka bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Starej Turej, kde bol od r. 1821 znovu bez úradu. V r. 1822 žil v Šali. V r. 1823 sa stal kaplánom v Krakovanoch. V r. 1834 sa stal kurátom obrátených novokrstencov vo Veľkých Levároch. V r. 1836 obdržal farnosť Ardanovce, kde † 24. apríla 1843.