logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6578
Meno kňaza : Skačáni, Ján Izrael
Pcmeno kňaza : skacanijanizrael
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 966
Poradie : 201680
Citát : Szkacsányi Joannes, Izrael.Szkacsanensis. In universitate Tirnaviensi 1661. baccalaureus, 1662. magister philosophiae. Eodem a. theologus. 13. Jul. 1663. ordinatus. 1. Jul. ejusd. a. investitus parochus in Felső-Vesztenicz. 11. Oct. 1673. investituram accepit ad tempus in Divék-Ujfalu. 29. Mart. 1674. in Nagy-Súr. Hinc 1675. transivit ad Divék-Ujfalu. Inde vero 13. Mart. 1682. investitus in Búr-Szent-György. Sub quo 1683. annotatum in matricula a mense Jul. usque finem Sept.: „Ob disturbia hominibus dispersis, ab allis parochis baptisatos connotari non poterat.“ Operatus est usque 1694.
Preklad : Skačáni Ján Izrael. Zo Skačian. Na Trnavskej univerzite sa v r. 1661 stal bakalárom, v r. 1662 magistrom filozofie. V tom roku začal študovať teológiu. 13. júla 1663 bol vysvätený za kňaza. 1. júla toho roka bol ustanovený za farára v Horných Vesteniciach. 11. októbra 1673 prijal načas úrad v Diviackej Novej Vsi. 29. marca 1674 bol v Šúrovciach. Odtiaľ prešiel v r. 1675 do Diviackej Novej Vsi. Nato bol 13. marca 1682 bol ustanovený v Borskom Svätom Jure. Za neho sa v r. 1683 poznačilo v matrike od júla až do konca septembra: „Kvôli nepokojom rozptýlených ľudí nemohol zaznačovať pokrstených inými farármi.“ Pracoval až do r. 1694.