logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 380
Meno kňaza : Šipkovský, Bernardín, SDB
Pcmeno kňaza : sipkovskybernardinsdb
Číslo knihy : 476874
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava 1971.
Skratka knihy : Schem71
Strany : 148-160
Citát : Šipkovský Bernardín, SDB, n. 25. IX. 1923 v Žlkovciach, o. 7. VII. 1951, kaplán v Dubnici nad Váhom.

Číslo záznamu : 32179
Meno kňaza : Šipkovský, Bernardín, SDB
Pcmeno kňaza : sipkovskybernardinsdb
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 324
Poradie : 44200
Citát : Šipkovský Bernardín SDB, n. 25. 9. 1923 v Žlkovciach, o. 7. 7. 1951, m. p., 1969 kapl. Dubnica n. Váh., 1972 kapl. Pruské, spr. f. Čavoj, 1974 spr. f. Lehota p. Vtáč., 1977 zást. okr. dekana.