logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28396
Meno kňaza : Šimúth, Jozef
Pcmeno kňaza : simuthjozef
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 150
Poradie : 16400
Citát : Šimúth Jozef, n. 30. 5. 1909 v Sebechleboch, o. 25. 2. 1934, kapl. Rača, 1936 kapl. Pezinok, 1937 kapl. Smolenice, spr. f. tamže, 1944 spr. f. Krušovce, 1954 spr. f. Považany, n. o. v CHD Beckov.

Číslo záznamu : 67964
Meno kňaza : Šimúth, Jozef
Pcmeno kňaza : simuthjozef
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 369
Poradie : 4970
Citát : Šimúth Josephus, nat. Sebechleby 30. Maii 1909, ord. Trnava 25. Febr. 1934, vic. coop. Bratislava-Rača. Pezinok, Bratislava-Rača, 1936 Smolenice, 1937 vic. oec., 1939 par. ibidem, 1944 par. Krušovce, 1947 commis. ep. schol, nation. Distr. Topoľčany.

Číslo záznamu : 69224
Meno kňaza : Šimúth, Jozef
Pcmeno kňaza : simuthjozef
Názov knihy : Obežník Trnava 1954
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 720
Citát : Jozef Šimúth, farár v Krušoviciach, za správcu fary do Sv. Kríža nad Váhom, /č. 7994/54, 13.-1.IX.1954/.