logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44787
Meno kňaza : Šimoník, Jozef
Pcmeno kňaza : simonikjosephus
Číslo knihy : 1063630
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1869
Skratka knihy : NS1869
Strany : 69-75
Poradie : 1880
Citát : Meno, Rok nar., Ord, Str.
Simonik Josephus | 1810 | 1834 |43

Číslo záznamu : 44972
Meno kňaza : Šimoník, Jozef
Pcmeno kňaza : simonikjosephus
Www stránka : http://www.varin.fara.sk/ [20.11.2019]
Skratka knihy : www
Poradie : 350
Citát : V r. 1834 ordinovaný rodák Jozef Šimoník nar. 16. 2. 1810 v Gbeľanoch. Zomrel 1887 v Tepličke nad Váhom.

Číslo záznamu : 44974
Meno kňaza : Šimoník, Jozef
Pcmeno kňaza : simonikjosephus
Www stránka : http://www.varin.fara.sk/ [20.11.2019]
Skratka knihy : www
Poradie : 370
Citát : Kaplán: Jozef Šimoník (1838-1844)

Číslo záznamu : 44976
Meno kňaza : Šimoník, Jozef
Pcmeno kňaza : simonikjosephus
Www stránka : http://www.varin.fara.sk/ [20.11.2019]
Skratka knihy : www
Poradie : 390
Citát : Po Prídavkovi je farár Jozef Šimoník (1844 – 1848), narodil sa 16. 2. 1810 v Gbeľanoch. Vysvätený v Nitre 22. 8. 1834. Ako kaplán v Krásne (1834-1838), potom vo Varíne, kde od 1844 bol farárom do 1848. Boli to revolučné roky. Šimoník sa zaplietol do politiky a stal sa veliteľom maďarónskej gardy. Bol zajatý cisárskymi vojakmi a 12. decembra 1848 v Čadci odsúdený na smrť. Na prosbu čadčianského dekana, slovenského národovca, Františka Daniša, (1849) rozsudok nevykonali. Potom žil vo vyhnanstve v rakúskom meste Gracz. Z milosti sa dostal na faru v Tepličke 1864-1887, kde aj zomrel 15. 9. 1887.