logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30132
Meno kňaza : Šimičák Jozef
Pcmeno kňaza : simicakjozef
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 187
Poradie : 16500
Citát : Šimičák Jozef
N. 23.I.1904 v Zuberci, o. 1928, kaplán vo V. Poli, Vrútkach, Kremnických Baniach, 1932 SF in spiritualibus v Sl. Ľupči, 1933 SF v Píle, 1934 farár v Ľubietovej, 1937 farár na St. Horách, 1943 D, 1945 SF, 1946 farár v Bystričanoch, 1956 SF v Necpaloch, 1957 SF v Prochoti. Z. 1.III.1964.

Číslo záznamu : 31364
Meno kňaza : Šimičák Jozef
Pcmeno kňaza : simicakjozef
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 93
Poradie : 7990
Citát : Šimičák Jozef
N. 23.1.1904. O. 1928. K vo V. Poli, Vrútkach, Kr. Baniach. 1932 SF in spiritualibus v Sl. Ľupči, 1933 SF v Píle, 1934 F v Ľubietovej. 1937 F na St. Horách, 1943 D, 1945 SF, 1946 F v Bystričanoch, 1956 SF v Necpaloch. 1957 SF v Prochoti. Z. 1.3.1964. Poch. je v Zuberci.
Postavy bol malej, plnej, výraznej tváre, výrazných očí. Pochádzal z početnej oravskej rodiny. Darmi ducha bol obdarený, ale skromný, nenatískal sa na popredné fary. Na St. Horách vybudoval pútnický kútik „Studnička“, kde postavil monumentálnu sochu P. Márie. Voľný čas na menších farách využíval pre MS prekladaním listín z latinčiny a nemčiny. V teol. bol tiež vzdelaný. Pri rekolekciách, keď boli prenesené témy a bol pri nich rozdiel názorov, vedel nájsť správne stanovisko. Spoločnosť mal rad a vedel byť dobrým spoločníkom. Miloval rybačku a včeličky. Na živote veľmi neľnul, nevyhľadával lekárov a viac sa spoliehal na Božie riadenie. Zomrel nečakane krátko po šesťdesiatke. Miloval Cirkev i slovenský národ. /Komentoval L. Strelka/

Číslo záznamu : 63044
Meno kňaza : Šimičák Jozef
Pcmeno kňaza : simicakjozef
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 216
Poradie : 2480
Citát : Jozef Šimičák, nar. 23.1.1904 v Zuberci, ord. 1928, kaplán vo Velkom Poli, Vrútkach, Kremnických Baniach, 1932 SF in spiritualibus v Slovenskej Ľupči, 1933 SF v Píle, 1934 - 1937 farár v Ľubietovej, 1937 -1943 farár na St. Horách, 1943 - 1957 SF, okresný školdozorca, farár, dekan, 1945 SF, od 1946 farár v Bystričanoch, od 1953 SF v Necpaloch, 1957 SF v Prochoti, zomrel 1.3.1964.