logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5998
Meno kňaza : Serarius, Martin
Pcmeno kňaza : serariusmartin
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 917
Poradie : 195880
Citát : Serarius, vel Serrator Martinus.A mense Oct. 1647. licentiatus in Garamkeszi, ubi eodem a. Matthaeus Schlegel peregit visitationem, qui de illo, quod sit annor. circiter 45. Subin 1677. collatam accepit aliquam licentiaturam in cottu Turócz.
Preklad : Serarius alebo Serrator Martin. Od októbra 1647 bol licenciátom v Hronských Kosihách, kde v tom roku vykonal vizitáciu Matúš Schlegel, ktorý o ňom zaznamenal, že má asi 45 rokov. V r. 1677 prijal ako dar niektorú licenciatúru v Turčianskej župe.