logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5899
Meno kňaza : Sass, Ján Ambróz
Pcmeno kňaza : sassjanambroz
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 909
Poradie : 194890
Citát : Sass Joannes, Ambrosius.Studia sua in convictu Olomucensi absolvit. 15. Apr. 1717. investitus parochus in Nagy-Czétény. Hinc 12. Sept. 1718. in Nagy-Herestyén. Inde 23. Apr. 1723. in Köbölkút, demum exhinc 21. Jun. 1724. in Puszta-Födémes, ubi † 1728.
Preklad : Sass Ján Ambróz. Svoje štúdiá absolvoval v konvikte v Olomouci. 15. apríla 1717 bol ustanovený za farára vo Veľkom Cetíne. Od 12. septembra 1718 bol vo Veľkých Chrašťanoch, od 23. apríla 1723 v Gbelciach, potom od 21. júna 1724 v Pustých Úľanoch, kde † 1728.