logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5898
Meno kňaza : Sáry, Blažej
Pcmeno kňaza : saryblazej1589
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 908-909
Poradie : 194880
Citát : Sáry Blasius.Occurrit 1589. parochus in Nagy-Czétény. 26. Sept. e. a. causam movit contra certum Bacskády. (E notis Georgii Palkovics.)
Preklad : Sáry Blažej. V r. 1589 bol farárom vo Veľkom Cetíne. 26. septembra t. r. spôsobil kauzu proti istému Bačkádymu. (Zo záznamov Juraja Palkoviča.)