logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 42830
Meno kňaza : Šandor, Imrich
Pcmeno kňaza : sandoremericus
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Sándor, Emericus - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Bošany, Nováky, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154

Číslo záznamu : 66013
Meno kňaza : Šandor, Imrich
Pcmeno kňaza : sandoremericus
Názov knihy : Bošanský, Martin. Vitae Canonicorum Nitriensium. Nitra 2021.
Skratka knihy : Bosansky2021
Strany : 105
Poradie : 4800
Citát : Šándor Imrich (Sándor).
Narodil sa 5.11.1772 vo Veči (dnes časť Šále). Filozofiu vyštudoval v Bratislave a teológiu v Nitre. Za kňaza bol vysvätený 8.11.1795. Po šiestich mesiacoch kaplánskej služby v Bošanoch ho biskup Fuchs menoval za biskupského archivára a neskôr notára. Následne bol farárom v Bošanoch (1799 — 1802) a Novákoch (1802 — 1822), kde trikrát vyhorel, príduc tak o všetok majetok. Na jeho podnet sa novácka filiálka Podhradie stala r. 1806 farnosťou. R. 1822 sa stal sídelným kanonikom. R. 1825 zastupoval kapitulu na krajinskom sneme. R. 1830 dostal mŕtvicu, následky ktorej poznačili zvyšné roky jeho života. Zomrel 20.4.1844.