logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 42823
Meno kňaza : Rovňan, Michal
Pcmeno kňaza : rovnyanmichael
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Rovnyan, Michael - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Zubák, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154

Číslo záznamu : 44887
Meno kňaza : Rovňan, Michal
Pcmeno kňaza : rovnyanmichael
Www stránka : http://www.cadca.fara.sk/index.php/kostol/dejiny-farnosti.html [8.11.2019]
Skratka knihy : www
Poradie : 340
Citát : Kapláni v Čadci:
1802 -  Michal Rovňan