logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 64782
Meno kňaza : Révész František
Pcmeno kňaza : reveszfrantisek
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Révész František nar. , ord. ; nat. Ebed 7. Apr. 1899, ord. 29. .Iun. 1923, vic. coop. Sakáloš, 1926 vic. subst.. mox oec. ibidem, 1927 vic. subst., 1929 oec.., 1930 par. Pcred, 1938 par. Gigárd, 1942 ICDr.

Číslo záznamu : 67231
Meno kňaza : Révész František
Pcmeno kňaza : reveszfrantisek
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 295
Poradie : 4710
Citát : Révész Franciscus, nat. 7. Apr. 1899 in Ebed; ord. 29.
Jun. 1923. Coop. in Sakáloš, 1926 adm. ibidem, 1927
subsid in Pered, 1930 parochus ibidem.

Číslo záznamu : 67902
Meno kňaza : Révész František
Pcmeno kňaza : reveszfrantisek
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 363
Poradie : 4350
Citát : Révész Franciscus, nat. Ebed 7. Apr. 1899, ord. Nitra 29. Jun. 1923, vic. coop. Sakáloš, 1926 vic. subst., mox oec. ibidem, 1927 vic. subst., 1929 oec., 1930 par. Pered, 1938 par. Žigárd, 1942 ICDr.

Číslo záznamu : 69981
Meno kňaza : Révész František
Pcmeno kňaza : reveszfrantisek
Názov knihy : Trnava 1962
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 60
Citát : Vdp. Dr. František Révész, dekan, farár v Žiharci, umrel dňa 31. decembra 1961 v 62. roku svojho života a v 38. roku svojho kňazstva.